Answered By: Delene Pretorius
Last Updated: Sep 28, 2021     Views: 0

The Manager: Research Impact Services will be able to assist with generic research support such as advanced bibliometric services, unique author identification with ORCID, advice on publishing and how to increase your impact as a researcher.

______________________________

Die Bestuurder: Navorsingsimpakdienste kan bystand verleen met generiese navorsingsondersteuning soos gevorderde bibliometriese dienste, unieke outeuridentifikasie met behulp van ORCID, raad oor publikasie en hoe om jou impak as navorser te vergroot.