Answered By: Delene Pretorius
Last Updated: May 17, 2021     Views: 7

This Library guide can be consulted to see which free e-resources have been made available by publishers during the Covid-19 period.

_____________________

Raadpleeg asb. hierdie biblioteekgids vir inligting oor gratis e-bronne wat gedurende die Covid-19 periode deur uitgewers beskikbaar gemaak word.