Answered By: Delene Pretorius
Last Updated: May 17, 2021     Views: 5

Scanning service for print collections

All SU staff and registered students may ask that printed articles or chapters from books be scanned and sent to them by e-mail free of charge.

Scans may be requested via Ask a Librarian or the following phone/e-mail contact details:

​Stellenbosch University Library

​021 808 4883

email

​Engineering and Forestry Library

​021 808 4978

email

​Medicine and Health Sciences Library

​021 938 9159

email

​Music Library

​021 808 2337

email

​Theology Library

​021 808 3252

email

​Bellville Park Campus Library (USBL)

​021 918 4272

email

_______________________

Skandeerdiens vir gedrukte versamelings

Alle US personeel en geregistreerde studente mag vra dat gedrukte artikels of hoofstukke uit boeke gratis geskandeer en per e-pos aangestuur word.

Hierdie diens mag via Ask a Librarian of die volgende telefoon-/ e-poskontakbesonderhede aangevra word:

​Universiteit Stellenbosch Biblioteek

​021 808 4883

epos

​Ingenieurs- en Bosboubiblioteek

​021 808 4978

epos

​Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Biblioteek

​021 938 9159

epos

​Musiekbiblioteek

​021 808 2337

epos

​Teologie Biblioteek

​021 808 3252

epos

​Bellvilleparkkampusbiblioteek (USBB)

​021 918 4272

epos