Answered By: Delene Pretorius
Last Updated: Jun 15, 2021     Views: 26

Request a book pick-up service

Please note that access to the libraries is only possible with an appointment to pick-up books/other items as pre-arranged with library staff or with a confirmed booking for one of the services/facilities/resources that have been made available on the booking calendars of the libraries.

Staff and students who are able to come to the libraries may request items via Request a book for pickup, Ask a Librarian or the following phone/e-mail contact details:

​Stellenbosch University Library

​021 808 4883

email

​Engineering and Forestry Library

​021 808 4978

email

​Medicine and Health Sciences Library

​021 938 9159

email

​Music Library

​021 808 2337

email

​Theology Library

​021 808 3252

email

​Bellville Park Campus Library (USBL)

​021 918 4272

email

PLEASE NOTE: The AgriSciences and Science Collections are unavaible during and due to the SU Library refurbishment project.

Library staff will fetch the requested books from the shelf. The student or staff member will be notified by e-mail of the date and time he/she may come to the Library to borrow the books.

_____________________________

Versoek om boek by biblioteek af te haal

Neem asb. kennis dat toegang tot die biblioteke slegs moontlik is met 'n afspraak om boeke/ander items op te tel soos vooraf met bibloteekpersoneel gereël of met 'n bevestigde bespreking vir een van die dienste/fasiliteite/bronne wat op die besprekingskalenders van die biblioteke beskikbaar gemaak is.

Personeel en studente wat na die biblioteke toe kan kom mag items via Versoek om ‘n boek af te haal, Ask a Librarian of die volgende telefoon-/e-poskontakbesonderhede aanvra:

​Universiteit Stellenbosch Biblioteek

​021 808 4883

epos

​Ingenieurs- en Bosboubiblioteek

​021 808 4978

epos

​Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Biblioteek

​021 938 9159

epos

​Musiekbiblioteek

​021 808 2337

epos

​Teologie Biblioteek

​021 808 3252

epos

​Bellvilleparkkampusbiblioteek (USBB)

​021 918 4272

epos

NEEM ASB. KENNIS: Die Agri- en Natuurwetenskappe versamelings is nie gedurende en as gevolg van die US Biblioteek se hernuwingsprojek beskikbaar nie.

Biblioteekpersoneel sal die aangevraagde boeke van die rak haal. Die student of personeellid sal per e-pos in kennis gestel word van die datum en tyd wat hy/sy die boeke by die Biblioteek mag kom uitneem.