Answered By: Delene Pretorius
Last Updated: May 17, 2021     Views: 19

Access to the libraries during the current Covid-19 period is only possible with an appointment to pick-up books/other items as arranged with library staff or with a confirmed booking for one of the services/facilities/resources that have been made available on the booking service of the libraries.

Please note that only SU students and staff may use the booking service. An exception has been made for UCT staff and students who need to consult printed material that is no longer available at their own Library due to the recent UCT fire tragedy.

____________________________

Toegang tot die biblioteke is slegs moontlik met 'n afspraak om boeke/ander items op te tel soos vooraf met biblioteekpersoneel gereë​l of met 'n bevestigde bespreking vir een van die dienste/fasiliteite/bronne wat op die besprekingskalenders van die biblioteke beskikbaar gemaak is.

Let asseblief op dat slegs US personeel en studente die besprekingsdiens mag gebruik. 'n Uitsondering is verleen aan UCT personeel en studente vir wie dit nodig is om gedrukte materiaal wat nie langer beskikbaar is in hulle eie Biblioteek nie as gevolg van die onlangse brand.