Q. Visitors

Besoekers

Answer

This Ask a Librarian service is intended for students and staff of Stellenbosch University.

You did not provide your Stellenbosch University student/staff number as requested on the Ask a Librarian form. If you are a student/staff member please re-enter your question with your Stellenbosch University student/staff ID in the appropriate box. In this case you do not have to read the rest of this answer.

It seems as if you are not affiliated to Stellenbosch University and I therefore suggest you contact a librarian at your home institution or public library to assist you in finding the relevant information and/or book.

The library's catalogue is available on the library webpage via SUNSearch to search for items the library has in its collections. It is also possible for visitors to use the collections of Stellenbosch University Library and Information Service in person. For more information about access and services to non-university clients and visitors please consult the visitors guide.

I hope the information and hints provided will be helpful.

-------------------------------------------------------

Hierdie AskaLibrarian-diens is bedoel vir studente en personeel van die Universiteit Stellenbosch.

Jy het nie jou Universiteit van Stellenbosch student/personeelnommer verskaf soos versoek op die Ask a Librarian vorm nie. Indien jy wel 'n student/personeellid is stuur asseblief weer jou vraag met jou student/personeel ID in die toepaslike blok. In hierdie geval hoef jy nie verder te lees nie.

Dit blyk asof jy nie verbonde is aan Universiteit Stellenbosch nie en ek stel voor dat jy 'n bibliotekaris by jou tuisinstansie of openbare biblioteek vir hulp om relevante inligting/boekbesonderhede nader.

Die biblioteek se katalogus is beskikbaar op die biblioteekwebblad. Via SUNSearch kan gesoek word watter items in die biblioteek se versameling is. Dit is ook moontlik vir besoekers om persoonlik die versamelings van die Universiteit van Stellenbosch Biblioteekdiens te gebruik. Vir meer inligting oor toegang en dienste vir nie-universiteitskliënte en besoekers raadpleeg die gids vir besoekers.

Ek hoop hierdie inligting en wenke is vir jou van nut.

 

  • Last Updated Dec 06, 2018
  • Views 9
  • Answered By Delene Pretorius

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0