Q. Referencing Facebook?

Ek moet elke jaar vir ons jaarverslag ‘n opsomming gee van al die kere wat die CIB in die media verskyn (uitsaai, druk en aanlyn media) en het gewonder oor Facebook. Gestel van ons nuus nuggets of koerant artikels het op ander organisasies bv. distrikskoerante, se Facebook pages verskyn – word dit ook gesien as ‘n verskyning in die media?
Indien wel, hoe word dit in ‘n bronnelys uiteengesit, of word dit as ‘n website hanteer?

Answer

Voorbeelde is beskikbaar onder Referencing op die biblioteekgids Find, access and use information effectively

Daar is nie 'n spesifieke voorbeeld van Facebook nie, maar wel oor blogs en wikipedia en YouTube. Dit lyk wel asof dit soos 'n webbladsy hanteer word.

'n Voorbeeld van Manchester University:

Social networking sites (Twitter, Facebook etc)

AUTHOR(S) (Year) Title of page. [Title of web site] Day/month of posted message. Available from: web address. [Date accessed].

El-Sharif, M. (2010) Jordan Media Institute. [Facebook]. 10th May. Available from: www.facebook.com. [Accessed 02/01/12].

  • Last Updated Jan 07, 2019
  • Views 40
  • Answered By Marié Roux

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0