Answered By: Kirchner van Deventer
Last Updated: Oct 01, 2021     Views: 90

Voorbeelde is beskikbaar onder Referencing op die biblioteekgids Find, access and use information effectively

Daar is nie 'n spesifieke voorbeeld van Facebook nie, maar wel oor blogs en wikipedia en YouTube. Dit lyk wel asof dit soos 'n webbladsy hanteer word.

'n Voorbeeld van Manchester University:

Social networking sites (Twitter, Facebook etc)

AUTHOR(S) (Year) Title of page. [Title of web site] Day/month of posted message. Available from: web address. [Date accessed].

El-Sharif, M. (2010) Jordan Media Institute. [Facebook]. 10th May. Available from: www.facebook.com. [Accessed 02/01/12].