Q. May I make photocopies from books, manuscripts and other resources available at Special Collections? / Mag ek fotokopieë uit boeke, manuskripte

May I make photocopies from books, manuscripts and other resources available at Special Collections? / Mag ek fotokopieë uit boeke, manuskripte en ander bronne wat beskikbaar is in Spesiale Versamelings, maak?

Answer

Certain materials in Special Collections may not be photocopied due to the nature and condition of the items.  Special Collections staff will indicate whether an item may be photocopied or not.  Patrons are however permitted to photograph pages of books and manuscripts they consult in Special Collections.

Their contact details as well as the hours of service in order to plan visit to the Special Collections section, are available on the Special Collections page.

Sekere van die materiaal in Spesiale Versamelings mag nie gefotokopieer word weens die aard en toestand van die materiaal nie.  Navraag kan gedoen word by die personeel in Spesial Versamelings.  Gebruikers mag wel foto's neem van bladsye in boeke en manuskripte wat hulle in die afdeling gebruik.

Die personeel se kontakbesonderhede sowel as die ure wat Spesiale Versamelings oop is sodat jy jou besoek daarvolgens kan beplan, is beskikbaar op die Spesiale Versamelings bladsy.

 

  • Last Updated Dec 19, 2018
  • Views 32
  • Answered By Marieta Buys

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0