Q. May I loan items from the "rare books" section / Mag ek van die beskermde versameling boeke

May I loan items from the "rare books" section / Mag ek van die beskermde versameling boeke leen?

Answer

Books in the Rare Books section may only be used in that section.

 -----------

Boeke in Beskermde Versamelings mag net in daardie afdeling gebruik word.

 

  • Last Updated Dec 06, 2018
  • Views 37
  • Answered By Marieta Buys

FAQ Actions

Was this helpful? 0   0