Answered By: Alvina Matthee
Last Updated: Dec 06, 2018     Views: 24

The Medicine & Health Sciences Library is on the 3rd floor of the Teaching Building, Faculty of Medicine & Health Sciences at the Tygerberf Campus. The Tygerberg campus is just off Francie van Zijl Avenue (adjacent to Tygerberg Hospital in Parow Valley)

Please consult Maps and Directions for more information.

-------------------------

Die Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Biblioteek is op die 3de vloer van die Onderwysblok van die Fakulteit Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe, wat langs Francie van Zijl rylaan geleë is.

Raadpleeg asseblief Kaarte en Roetes vir meer inligting.