Answered By: Paulette Talliard
Last Updated: Sep 28, 2021     Views: 464

Conduct an Advanced search within SUNScholar and limit the search to the type 'Thesis'.

Visit SUNScholar HELP for more search tips.

Should you require access to a specific thesis/dissertation that you could not find on SUNScholar, please submit a request to the SUNScholar Office:  scholar@sun.ac.za  |  Tel.: +27 21 808 9139

The thesis/dissertation will be digitised and submitted to SUNScholar, the open access full text digital research repository of Stellenbosch University.

Once available on SUNScholar, the link to the item will be forwarded to you.

Organizations are requested to not download and print theses/dissertations for their own collections.  Please create a link to the online copy of a thesis/dissertations for the purpose of user statistics.  Copyright for all theses/dissertations belongs to Stellenbosch University.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doen 'n Advanced search binne SUNScholar en beperk jou soektog met Type: Thesis.

Besoek SUNScholar HELP vir nog wenke oor hoe om te soek.

Indien jy toegang wil kry tot 'n spesifieke tesis/proefskrif wat jy nie op SUNScholar kon vind nie, stuur 'n versoek na die SUNScholar Kantoor: scholar@sun.ac.za  |  Tel.: +27 21 8089139

Die tesis/proefskrif sal dan gedigitaliseer word en opgelaai word op SUNScholar, die ooptoegang- volteks- digitale navorsingsbewaarplek van die Universiteit Stellenbosch.

Sodra die tesis/proefskrif op SUNScholar beskikbaar is, sal die skakel per e-pos na jou aangestuur word.

Organisasies word versoek om nie die tesis/proefskrif vir hul eie versamelings af te laai en uit te druk nie.  Skep asseblief 'n skakel na die elekrtoniese kopie van die tesis/proefskrif vir die doel van gebruikersstatistiek.  Kopiereg van alle US tesisse/proefskrifte behoort aan die Universiteit Stellenbosch.

 

 

Related Topics