Answered By: Sarie Wilbers
Last Updated: Dec 19, 2018     Views: 175

The Model School Library is a departmental library located at the Education Faculty (GG Cillie Building next to the Faculty of Arts & Humanities) and is part of the Media Centre. See: Model School Library / Education Library

Die Modelskoolbiblioteek is 'n departementele biblioteek in die Opvoedkunde Fakulteit (GG Cillie Gebou langs die Lettere gebou) en deel van die mediasentrum. Sien: Modelskoolbiblioteek / Opvoedkunde Biblioteek