Skip to Questions

Ask a Librarian

Useful Tip: Enter a keyword to see previously answered questions
Q

Registrasie by die Biblioteek: Nagraadse Diploma in Toegepaste Etiek.

Wie dit mag aangaan.
Ek het ingeskryf vir die M & Nagraadse Diploma in Toegepaste Etiek. Ons het opdrag gekry om solank by die biblioteek te registreer. Ek het gekyk of dit moontlik is om aanlyn te registreer, maar kon nie regkom nie. Ek is in Bloemfontein en die nagraadse kursus word via afstandsonderrig aangebied. Ek is wel die week van 22 Januarie in Stellenbosch by die Universiteit vir klasse. Ons moet blykbaar registreer voordat die klasse begin. Ek soek asb. hulp in die verband. My studente-nommer: 22418547

Baie dankie
Maricel
Last Updated: Jan 08, 2018  |  4 Views
 
Was this helpful? 0   0
A

Answer

Jy hoef nie vir toegang na die biblitoeek se e-bronne te registreer nie.

Voorgraadse- en nagraadse studente registreer vir alle elektroniese dienste op kampus (wat hulle sal toegang gee tot alle elektroniese bronne, e-pos en internet) sodra hulle as US student vir die akademiese jaar registreer. Hierdie registrasie bied jou ook afkampus- e-toegang tot die Biblioteek se e-bronne en jou biblioteekrekord, om jou boeke aanlyn te hernu, met jou eie US netwerkgebruikersnaam en -wagwoord.


BELANGRIK:  Jou US netwerkgebruikersnaam en -wagwoord is net geldig tot die einde van Maart van elke volgende jaar, waarna dit nodig sal wees om jou gebruikersnaam te heraktiveer.

Answered by Anita LiebenbergBookmark and Share

Other Answers / Comments (0)